Upgrade to The Level* or the VIP* Package and you'll be able to benefit from exclusive offers, such as access to an exclusive pool and lounge. Just ask at the Reception to upgrade (*with extra charge). / Faça um upgrade para o pacote The Level* ou VIP* e poderá beneficiar de ofertas exclusivas, como o acesso a uma piscina e a um lounge exclusivos. Basta pedir na Receção para fazer o upgrade (*com custo adicional). / Suba de categoría a The Level* o al paquete VIP* y podrá beneficiarse de ofertas exclusivas, como el acceso a una piscina y un salón exclusivos. Solo tiene que solicitarlo en recepción (*con cargo adicional).

Melia Llana